Proizvođači:

Artinvest Bar lift 200

129.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-211

SMART Amortizer gasni 80N

199.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-304

FGV Amortizer gasni 100N FGV

220.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-305

SMART Amortizer gasni 60N

124.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-306

SMART Amortizer gasni 100N

124.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-307

FGV Amortizer gasni 120N FGV

220.00 DIN

Jedinica mere: kom

Šifra: 520-308