Winstore – automatski površinski lager

Površinski lager je ključno mesto gde pločasti materijali u velkim tablama ulaze i isečeni po meri izlaze iz proizvodnog centra. Upravljanje lagerom je potpuno kompjuterizovano, tako da su sve ploče sa kojima se odmah radi već pored mašina, one koje su sledeće stoje u pripravnosti, dok su ostale složene po stepenu prioriteta. Kapacitet površinskog lagera je 5.500 ploča složenih na 57 numerisanih lokacija, tako da nema mešanja različitih ploča, a kapacitet utovara je 1200m2 dnevno. Lager beleži koje ploče se upućuju na koju mašinu, tako da se može analizirati zauzetost mašina i izbeći gomilanje ploča pored mašina. Sa lagera se obrađene ploče izdaju kupcima, takođe velikom brzinom od 1200m2 dnevno, tako da kupci mogu doći po obrađene ploče svega 3-5 dana od momenta uvoza.