Postanite deo Artinvest tima ako ste...

Molimo Vas da pažljivo popunite upitnik (sva polja su obavezna):

Svi navedeni podaci koje sta nam poslali neće biti dostupni javnosti niti korišćeni u bilo koje druge svrhe koje mogu narušiti Vašu privatnost.

Podaci naloga

Obrazovanje

Adresa

Jezici

Molimo Vas da označite nivo poznavanja jezika (1 - osnovno; 5 – odlično):

Engleski:
Nemački:
Ruski:
Italijanski:
Francuski:

Radno iskustvo

Primarno zanimanje(max 255 karaktera):

Veštine (npr. kompjuterski programi, rad na mašinama, vozačka kategorija itd.):

Ostalo (projekti, publikacije, nagrade, diplome i dostignuća)